Az alábbi feltételek (lásd „Fizetési feltételek”) az Ön által a http://www.jobindoor.hu (a továbbiakban: „Weboldal”) használata során teljesített vagy fogadott fizetésekre vonatkoznak, amelyet a Jobindoor Egyéni Vállalkozás (6729 Szeged, Gyálai út 20) üzemeltet.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Fizetési Feltételeket, mielőtt a weboldalon keresztül fizetne vagy fizetést kapna. A Weboldalon keresztüli befizetések teljesítésével vagy fogadásával Ön elfogadja és vállalja, hogy saját nevében, vagy a munkáltatója vagy bármely más szervezet (ha van ilyen) nevében kötelezi magát és betartja a Fizetési feltételeket. Ezek a feltételek kiegészítik a Jobindoor Általános Szerződési Feltételeit.

Kulcsfontosságú kifejezések

Az itt használt nagybetűs kifejezések megfelelnek a Szerződési Feltételekben meghatározott jelentésüknek.

A Jobindoor egyenleg az Ön bevétele, mint eladó, és / vagy a törölt megrendelésekből származó visszavét, mint vevő, illetve a folyamatban lévő megrendelések vételárának összesített összege.

A pénzforgalmi szolgáltató(k) azok a szolgáltatók, amelyek fizetési szolgáltatásokat nyújtanak a vevőknek és az eladóknak a Jobindoor platformon, ideértve a vevőktől származó pénzeszközök beszedését a vásárlások során, az átutalások és az eladók pénzkivonásai során, valamint a Jobindoor egyenlegekkel kapcsolatos pénzeszközök tárolása során.

A bevétel az a pénz, amelyet az Eladók a teljesített megrendelésekből keresnek, és amelyeket a jelen Feltételek figyelembevételével kivonhatnak vagy felhasználhatnak a Jobindoor-on történő vásárláshoz.

Vásárlói Befizetések Fogadása

Általános

Minden befejezett, azaz sikeresen teljesített megrendeléssel a vásárlás összegének 90%-ával megegyező bevétellel akkreditálva lesz az Eladó számlája.

A Jobindoor akkreditálja az eladókat a megrendelés teljesítése után. A megrendelés teljes meghatározásáról részletes leírást az Általános Szerződési Feltételek „Megrendelések” részben olvasható.

Ha egy megrendelést lemondanak (bármilyen okból), a befizetett összegek visszatérítésre kerülnek a Vásárló Jobindoor egyenlegére.

Az eladók felelősek a közvetlen vagy közvetett adók megfizetéséért, ideértve az áfát vagy a jövedelemadót is, amelyek a joghatóságuk rendelkezései szerint rájuk vonatkozhatnak lakóhelyükből kifolyólag.  Az eladók kijelentik és szavatolják, hogy a joghatóságukban lévő jövedelemadó-rendelkezésekből eredő kötelezettségeiknek mindig eleget tesznek és teljesíteni fogják. A Szolgáltatás oldalon vagy a Megrendelés oldalán feltüntetett ár tartalmazza az összes adót és díjat, amely az Eladókra vonatkozhat.

Kinevezés korlátozott fizetés behajtási ügynöknek: Az eladó ezennel a Jobindoor-t az Eladó korlátozott fizetés-behajtási ügynökévé nevezi ki, kizárólag azért, hogy begyűjtse a fizetéseket (adott esetben a fizetési szolgáltatóján keresztül) a Vásárlóktól, és ezeket a fizetéseket az Eladónak utalja. Az Eladó elfogadja, hogy a Vásárló által a Jobindoor részére fizetett összeg ugyanolyan összegnek számít, mint amelyet közvetlenül az Eladó felé teljesített. A Vásárló fizetési kötelezettsége az eladóval szemben akkor teljesül, ha a Jobindoor (vagy adott esetben annak fizetési szolgáltatója) megkapja a fizetést, és a Jobindoor (adott esetben a fizetési szolgáltatóján keresztül) felelős a pénz átutalásáért az eladónak a leírt módon a jelen Fizetési feltételekben. Abban az esetben, ha a Jobindoor (a fizetési szolgáltatón keresztül) nem utal át ilyen összegeket az eladónak, az eladó csak a Jobindoor felé, és nem közvetlenül a vásárló felé fordulhat követeléssel.

A Jobindoor együttműködik a fizetési szolgáltatókkal a vevők befizetéseinek beszedése, a vevőktől az eladók felé történő átutalása és a Jobindoor egyenlegekkel kapcsolatos pénzeszközök tartása céljából. A Jobindoor platformon történő pénzeszközök kivonásával kapcsolatos összes fizetési szolgáltatást a Jobindoor fizetési szolgáltatói végzik.

Bevételek Kivonása / Kifizetések

A bevételek kivonásához rendelkeznie kell számlával a Jobindoor legalább egyik fizetési szolgáltatójánál az alább felsorolt ​​kifizetési opciók közül. A Visszavonásra jogosult összes pénzt az Ön nevében, a Jobindoor fizetési szolgáltatójánál vezetett számlán tartjuk. Minden fizetési szolgáltatást, ideértve a kifizetési szolgáltatásokat is, a Jobindoor fizetési szolgáltatója fogja nyújtani.

Egy fizetési szolgáltató számla csak egy Jobindoor profilhoz társítható.

A bevételeket csak a Bevételek oldalról lehet kivonni, miután egy megrendelést jóváhagytak, és “Befejezett”-re módosult a státusza, a beérkezéstől számított körülbelül 7-10 napos biztonsági határidő után (fizetési szolgáltatótól függően), és miután az Eladó “Elérhető” egyenlege meghaladta a minimális kifizetési összeghatárt.

Az eladók bevételeiket a Jobindoor egyik kifizetési lehetőségének felhasználásával vonhatják ki (a kifizetési megoldásokról bővebben a Kifizetési Lehetőségek szakaszban olvashat lentebb). A rendelkezésre álló bevétel visszavonásához ki kell jelölni a megfelelő fizetési szolgáltatót, majd a formula kitöltését követően a “Küldés” gombra kell kattintani egy frissen generált biztonsági kód megadását követően. Fontos, hogy a “Fizetési Módok” menüpontban az Eladó előzetesen rögzítse a kifizetési szolgáltatójához tartozó adatokat (bankszámlaszám, email cím stb..), meggyőződjön azok helyességéről, mert a rendszer (amennyiben nem történt más jellegű összeköttetés a felhasználó és az üzemeltető között), ezek alapján tudja elvégezni a szükséges tranzakciókat. A tévesen bevitt adatokból keletkező esetleges károkért vagy problémákért a Jobindoor nem vállal felelősséget.

Biztonsági okokból a Jobindoor ideiglenesen letilthatja az Eladó lehetőségét a bevételek kivonására csalárd vagy tiltott tevékenység megelőzése érdekében. Ennek okai lehetnek biztonsági problémák, más felhasználók által bejelentett nem megfelelő viselkedés vagy több Jobindoor-fiók egyetlen kifizetési szolgáltatóhoz való társítása.

Kifizetés csak a rendelkezésére álló “Elérhető” egyenleg összegéből lehetséges.

Az tranzakciós díjak a kifizetési módtól függően változnak, ezek levonása a kifizetni kívánt összegből történik a pénzügyi szolgáltatók által.

A kivonások véglegesek és nem vonhatóak vissza. A folyamat megkezdése után nem tudjuk visszafordítani ezt a folyamatot.

Kifizetési Lehetőségek

Kifizetés PayPal számlájára: A PayPal tranzakciós díjat számít fel minden egyes belső átutalás után, amely díj a kifizetett összegből kerül levonásra az Eladó terhére. További díjakkal kapcsolatos információért látogasson el a PayPal weboldalára.

Helyi banki átutalás: Magyarországi Bankon belüli, illetve kívüli átutalások esetében a tranzakciós költségek 0,14% – 0,40% körül alakulhatnak jellemzően. Ettől eltérő számokért a Jobindoor nem vállal felelősséget.

* Az Ön tartózkodási helye és pénzneme alapján további díjak merülhetnek fel.

*A jobindoor nem számol fel semmilyen extra tranzakciós díjat

Vásárlás

Általános

A Vásárlók fizetnek a Jobindoornak azért, hogy megrendelést adhassanak le az Eladó “Szolgáltatás” oldalán vagy Egyedi ajánlatban, a Megrendelem! gombra kattintva. A Jobindoor együttműködik fizetési szolgáltatókkal annak érdekében, hogy összegyűjtse a Vásárlók összes befizetését, átutalja ezeket a vevőktől az eladókhoz, és a Jobindoor egyenlegekkel kapcsolatos pénzeszközöket tároljon. A Jobindoor platformon történő pénzgyűjtéssel kapcsolatos összes fizetési szolgáltatást a Jobindoor fizetési szolgáltatói végzik.

A Jobindoor a Vásárló korlátoltan felhatalmazott beszedési ügynökeként funkcionál kizárólag azért, hogy befogadja a fizetéseket (adott esetben a fizetési szolgáltatóján keresztül) a Vevőtől, és ezeket a fizetéseket az Eladónak utalja. A vevő fizetési kötelezettsége az Eladóval szemben akkor teljesül, amikor a Jobindoor (vagy adott esetben annak fizetési szolgáltatója) megkapta a befizetést, és a Jobindoor (adott esetben a fizetési szolgáltatóján keresztül) felelős a pénz átutalásáért az Eladó felé a jelen Fizetési Feltételekben leírt módon. Abban az esetben, ha a Jobindoor (a fizetési szolgáltatón keresztül) nem utal át ilyen összegeket az eladónak, az eladó csak a Jobindoor felé, és nem közvetlenül a vásárló felé fordulhat követeléssel.

A legtöbb helyen a Jobindoor-on a következő fizetési módok egyikével lehet vásárolni: Bankkártya, Hitelkártya, PayPal, Jobindoor kreditek.

Ön nem ajánlhatja fel az Eladóknak a Jobindoor.hu weboldalon kívüli fizetési módok alkalmazását. Abban az esetben, ha alternatív fizetési módot kértek vagy ajánlottak fel, kérjük, azonnal jelezze felénk.

Ön vállalja, hogy számlákat és / vagy fizetési nyugtákat kap a Jobindoor-tól elektronikus formátumban, PDF-dokumentumként, e-mailben vagy a Weboldalon keresztül.

A csalások, illetéktelen tranzakciók (például pénzmosás), követelések vagy egyéb kötelezettségek elleni védelem érdekében a kifizetésekkel kapcsolatos fizetési információkat a Jobindoor vagy a Jobindoor fizetési szolgáltatói gyűjtik. A pénzforgalmi szolgáltatók más olyan információkat is gyűjthetnek, amelyek szükségesek a kifizetések feldolgozásához. A Jobindoor nincs kitéve a fizetési szolgáltatóknak nyújtott fizetési információknak, és ezekre az információkra a fizetési szolgáltató által meghatározott adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. A Jobindoor adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el.

Bármely fizetési mód használatával és / vagy fizetési adatok megadásával a Jobindoor-on történő vásárlások során Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (a) törvényesen felhatalmazást kap ezen információk megosztására; (b) törvényes felhatalmazással rendelkezik, vagy engedéllyel rendelkezik a fizetési mód(ok) használatával történő fizetéshez; (c) az ilyen cselekmények nem sértik az alkalmazandó jogszabályokat.

Jobindoor Kreditek

Bizonyos esetekben a Jobindoor akár promóciós célokra, akár más módon krediteket („Jobindoor Kreditek” vagy „Kreditek”) kínálhat fel Önnek a weboldalon kínált szolgáltatások vásárlásához. A rendelkezésre álló Kredit egyenleg megjelenik a számláján. Az érvényes Jobindoor krediteket a felhasználók alkalmazhatják a következő vásárlásaik során. Eltérő rendelkezés hiányában a Jobindoor Kreditek a beérkezésétől számított három hónap után lejárnak. A Jobindoor kreditek csak ösztönzőként szolgálnak a Jobindoor használatára, ezért nem válthatók készpénzre, nincs készpénzértékük és nem téríthetők vissza. Használata után a Jobindoor Kreditek még akkor sem kerülhetnek vissza a számlájára, ha megrendelését törlik. A Jobindoor Hitelekre további feltételek és korlátozások vonatkozhatnak, amelyeket a Kreditek kézhezvételekor közlünk Önnel. A kreditek érvénytelenné válhatnak a jelen Feltételek megsértése esetén. A Jobindoor fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy törölje a Jobindoor Kreditek programot. Ha Ön vagy a Jobindoor deaktiválja vagy felfüggeszti Jobindoor-fiókját, a fiókjában fel nem használt kreditek elvesznek.

Működési költségek, jutalékok:

Azon túl, hogy egy kényelmes, elérhető árú és jövedelmező rendszert szeretnénk felhasználóinknak biztosítani, törekszünk a hosszútávú fejlődésre és elérhetőségre, ami miatt számunkra is nélkülözhetetlen egy fair, átláthaó és elfogadható jutalékrendszer.

  • Jutalék / Működési költség: Minden egyes a Vásárló által jóváhagyott – tehát sikeres – megrendelés után az üzemeltető 10%-os sikerdíjat / jutalékot számol fel, amit a megrendelések vételárából von le a rendszer automatikusan. Ez azt jelenti, hogy az Eladó a teljes forgalmának (minusz a fizetési átjáró díjak) a 90%-át kapja meg, mint bevétel.
  • Felhasználói Csomagok (*Tesztelés alatt!): Többféle különböző felhasználói csomag közül választhatnak majd az Eladók a regisztráció során, kezdve egy ingyenes “Újonc” csomaggal, amit a késöbbiekben bármikor módosíthatnak alacsony havidíjak mellett egy nagyobb csomagra, amennyiben szükséges. Minél nagyobb Csomagra fizet elő egy felhasználó, annál több szolgáltatást futtathat egyszerre a profiljával. (Béta verzió hamarosan…)
  • Kiemelt Szolgáltatás (*Tesztelés alatt!): Az eladóknak lehetőségük van helyvásárlásra a “Kiemelt Szolgáltatások” oldalon, ezzel vonva nagyobb figyelmet a különböző ajánlataikra. (Béta verzió hamarosan…)
  • Fizetési Kapuk / Átjárók & Tranzakciós díjak: Az oldal a biztonságos webes fizetések érdekében a PayPal és a Stripe rendszereinek integrálása mellett döntött, így a jobindoor szerverein nem mennek keresztül kényes adatok. Mind két rendszer esetében lehetőség van közvetlen bankkártyás fizetésre is, illetve használható PayPal fiók is a kicsekkoláshoz. Ezek a rendszerek minden alkalommal amikor egy megrendelés kifizetésre kerül, felszámolnak egy fix (~$0.30) és egy százalék alapú (~1.5% – 3%) tranzakciós díjat, amit a Vásárlók minden egyes megrendelésnél a végösszegnél láthatnak, mint plusz költségek. A Jobindoor a Vásárlókat külön jutalékkal vagy költségekkel nem terheli. Ezek a tranzakciós díjak nem visszatéríthetőek lemondott Megrendelés esetén!

Adók

A felhasználók saját maguk felelnek az országuk hatályos törvényei által meghatározott adózási előírások és jogszabályok betartásáért, így saját maguk felelősek a közvetlen vagy közvetett adók megfizetéséért, ideértve az áfát vagy a jövedelemadót is, a joghatóságuk rendelkezései szerint meghatározva lakóhelyük, tartózkodási helyük függvényében.

Magyarországon érvényben lévő / lehetséges működési, illetve adózási formá(k)ról itt olvashat bővebben, a teljesség igénye nélkül. Minden esetben javasoljuk, hogy konzultáljon szakemberrel.