Bevezetés

Célunk egy olyan virtuális tér kialakítása a közösség számára, amely segít az ország / világ közös működésének megváltoztatásában. Írók, tervezők, producerek, videósok, cégtulajdonosok és szakemberek nemzetközi hálózatának felépítése tucatnyi iparágban, melynek szereplői mindennap a Jobindoor szolgáltatásait használhatják arra, hogy valami olyan dolgot alkossanak, amelyben hisznek. Közösségünk minden egyes tagja inspirál bennünket és célunkat. Nagyra értékeljük nézőpontjaikat, meggyőződésüket és nézeteiket – ezek teszik a Jobindoor-t ilyen dinamikussá.

Annak érdekében, hogy mindenki számára egy inkluzív, befogadó és biztonságos környezetet biztosíthassunk, közösségi irányelveket fogalmaztunk meg, amely erkölcsi iránytűként szolgál a platformunkon való viselkedéshez. Ezek a szabványok segítenek meghatározni, mi fogadható el a Jobindoor közösségben és a piactéren, és elmagyarázzák, hogy miként valósulhatnak meg jogsértések. Ezek nem törvények, csupán platformszabályzatunk irányítására szolgálnak. Ezek tükrözik hozzáállásunkat, elvárásainkat és társadalmi normáinkat. Közösségi normáink alapvető értékeinkben, mint a tisztelet, biztonság, elfogadás, támogatás és nyitott gondolkodásmódban gyökereznek.

A közösségünkhöz hasonlóan ezek a normák is fejlődni, bővülni és változni fognak. Néhány példával szemléltetni szeretnénk a Jobindoor-on elfogadhatatlannak minősülő tevékenységek legfontosabbjait a közösségi irányelveink értelmében. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek csak példák, nem pedig a teljes lista.

Arra biztatjuk közösségünket, hogy jelentse nekünk a kapcsolatfelvételi lehetőségek valamelyikével, amikor elfogadhatatlan dologgal találkozik. Szeretnénk a lehető legjobb élményt nyújtani a közösség minden tagjának, ezért kérjük, hogy tisztelje és tartsa be ezeket az irányelveket.

Megtévesztés

A megtévesztés definíciója hamis, hanyag vagy ártatlan elferdítése a valóságnak, vagy lényeges tény(ek) hiányos megállapításaként határozható meg.

Megtévesztő profiladatok

Ne:

 • Tegyen közzé hamis nevet, helyet, nemet vagy fényképet a felhasználói profiljában.
 • Mutasson be hamis (személyi)igazolványt, ha kérik.
 • Írjon félrevezető tartalmat a profil és szolgáltatás leírásába, sem a készségeit sem a tanulmányait illetően. 

Megtévesztő Szolgáltatás elemek 

Ne:

 • Másolja szolgáltatások leírásait és egyéb szolgáltatás elemket más felhasználóktól.
 • Emelje meg (alap)szolgáltatásainak árát személyes üzenetben a vásárlás előtt vagy után. A “csali” marketing nem elfogadható.
 • Kérjen meg valaki mást, hogy képviselje valamelyik szolgáltatásában.
 • Tegyen közzé nem eredeti képeket vagy olyan képeket, amelyeket nem jogosult használni
 • Tegyen közzé nem eredeti videókat vagy olyan videókat, amelyeket nem jogosult használni
 • Szállítson le nem eredeti műveket / munkákat, vagy küldjön nem eredeti vagy saját munkamintákat.

Félrevezetés

Szolgáltatások igénybevétele vagy nyújtása mások félrevezetésének érdekében.

Deepfake

A deepfake olyan mesterséges intelligencia által létrehozott tartalom, amely az egyik ember mozgását és beszédét ráteszi valaki másra, pl egy videóban. Noha ennek a technológiának számos törvényes alkalmazása létezik, ideértve a mainstream filmgyártást is, a deepfake szintén megnehezítheti a dezinformáció terjedésének leküzdését, és potenciálisan könnyebben alakíthatja át a valós eseményeket hamisítvánnyá. Szorosan figyelemmel kísérjük a deepfake tevékenységeket, és a jelentett eseteket egyesével felülvizsgáljuk.

“Ajánlólevél” Szolgáltatások

Ne tegyen közzé, ne ajánljon fel és ne kérjen olyan ajánlatot, amely tárgya egy írott vagy szóbeli nyilatkozat egy termékről vagy szolgáltatásról amelyben annak erényeinek magasztalása történik.

Fizetett értékelések

Ne tegyen közzé, ne kínáljon fel vagy kérjen fizetett véleményeket, pozitív vagy negatív visszajelzéseket semmilyen termékről, szolgáltatásról vagy teljesítményről.

Hamis elérések és forgalom

Ne tegyen közzé, ajánljon fel vagy kérjen:

 • Követőket, előfizetőket, rajongókat vagy megtekintéseket közösségi média platformokhoz
 • Hamis eléréseket közösségi média platformokhoz

Ígéretet tenni egy Szolgáltatás kimenetelére anélkül, hogy kontrollt gyakorolnánk felette

Bizonyos esetekben az eladók ígéretet tehetnek egyes szolgáltatásaik kapcsán olyan eredményekre, amelyek irányítása nem, vagy nem teljesen az ő kezükben van. Például az Amazon-fiók helyreállításának garantálása, vagy digitális promóció révén a Youtube-videók pontos nézőszámának ígérete. Kérjük, tartózkodjon az ígéretes eredményektől, amelyek irányítása nem az Ön kezében van, mert félrevezethetik a vásárlókat.

Hamis dokumentumok

Ne tegyen közzé, ne ajánljon fel és ne kérje hivatalos dokumentumok, például személyi igazolványok, útlevelek, vezetői engedélyek, bankszámlakivonatok vagy halál- és születési anyakönyvi kivonatok létrehozását, megváltoztatását vagy szerkesztését.

Álhírek – Fake News

A Jobindoor az álhíreket hamis, vagy szándékosan félrevezető információként, illletve propagandaként határozza meg, amelyeket hiteles hírként igyekeztek kifejleszteni és bemutatni. Manipuláció, dezinformáció, hamis információk és összeesküvés-elméletek mindig is léteztek, azonban a technológiai fejlődés lehetővé tette az ilyen információk könnyed előállítását, széles körű terjesztését és olyan mértékű felhasználását, hogy az már a demokratikus intézmények aláásásával fenyeget világszerte.

A Jobindoor elkötelezett az álhírek terjedése elleni küzdelem mellett. Ezért ha a felhasználók bejelentik, hogy a Jobindoor platformját hamis hírek létrehozására vagy terjesztésének elősegítésére használják, úgy azt megfelelően kivizsgáljuk és szükségszerűen eljárunk minden ilyen ügyben.

Hamradik fél ellen irányuló sérelem

Nem toleráljuk, hogy a Jobindoor harmadik fél szolgáltatási feltételeit megsértse. A Jobindoor közösség megbecsült tagjaként arra kérjük Önt, hogy tartsa tiszteletben a tágabb internetes közösséget, és tartózkodjon az ilyen jellegű vétségektől egyéb szolgáltatásokkal szemben. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket harmadik fél szolgáltatási feltételeinek megsértése miatt jelentenek, eltávolítjuk a piactérről.

Ne tegyen közzé, ne kínáljon vagy kérjen olyan szolgáltatásokat, amelyek megsértik egy harmadik fél szolgáltatási feltételeit.

Nem Etikus Szolgáltatások

A Jobindoor piactere nyitva áll az eladók számára, hogy bármilyen kreatív és produktív szolgáltatást kínálhassanak, amilyet csak szeretnének. Ennek ellenére azt kérjük, hogy tartózkodjanak minden etikátlan szolgáltatás nyújtásától. Például valaki más tudományos (diploma)munkájának elvégzése (amely valószínűleg a hallgató saját munkájaként kerül benyújtásra) vagy az Ön számára elvégzendő tanulmányi (diploma)munka kérése etikátlan, mivel sérti az iskolák többségének Becsület Kódexét, és szerzői jogi jogsértést jelent. A Jobindoor nem támogatja az ilyen típusú tevékenységeket, így a platformunkon sem engedélyezett.

Gyógyászati Célú Szolgáltatások

Nem engedélyezünk olyan szolgáltatásokat, amelyek bármilyen orvosi kezelést, tanácsadást vagy ellátást nyújtanak.

Ne tegyen közzé, ajánljon vagy kérjen:

 • Orvosi kezelést, tanácsadást bármilyen egészségügyi állapotról vagy gyógyszerészeti tanácsadást.
 • Bármilyen orvosi gyógyszert vagy készítményt.  
 • Orvosi felszerelést vagy gyógyszerellátást.

Spam

Spamnek minősít a Jobindoor minden olyan üzenetküldési tevékenységet, amely nem kívánt, többször előforduló és a címzettek számára zavaró. A spam sokféle formát ölthet, kezdve a nemkívánatos ajánlatoktól a kereskedelmi indíttatású ajánlatokig, amelyek célja a forgalom vagy a figyelem felhívása a Jobindooron kívüli webhelyekre, termékekre és szolgáltatásokra.

Kérjük, tartsa tiszteletben tagjaink magánéletét, és ne vegye fel velük a kapcsolatot olyan ajánlatokkal, kérdésekkel, javaslatokkal vagy bármi mással, amely nem kapcsolódik közvetlenül a szolgáltatásaikhoz vagy megrendeléseikhez.

Ne:

 • Vegye fel a kapcsolatot felhasználóinkkal ajánlatok, kérdések, javaslatok vagy a szolgáltatásaikhoz vagy megrendeléseikhez nem köthető dolgok miatt.
 • Küldjön kéretlen vagy megtévesztő üzeneteket.
 • Éljen vissza a kommunikációs eszközeinkkel tömeges üzenetek terjesztése érdekében.

Gyűlöletbeszéd

A Jobindoor definíciója szerint a gyűlöletbeszédet olyan szavak vagy ötletek képezik, amelyek erőszakot vagy gyűlöletet gerjesztenek egy személy vagy embercsoport ellen, faj, etnikai hovatartozás, szexuális irányultság, nem, vallás, életkor, fogyatékosság vagy más hasonló ok alapján. Úgy gondoljuk, hogy az online gyűlöletbeszéd elterjedése nemcsak az általa megcélzott csoportokat vagy egyéneket, hanem általában a társadalmat is negatívan érinti, beleértve azokat is, akik felszólalnak a szabadság, a tolerancia és a megkülönböztetésmentesség mellett.

Habár a Jobindoor mélyen hisz a véleménynyilvánítás szabadságában – amely nemcsak pozitív, ártalmatlan vagy semlegesnek vélt információkat tartalmazhat, hanem olyan kifejezéseket is, amelyek sértőek, sokkolóak vagy zavaróak lehetnek egyesek számára – elkötelezettek vagyunk a gyors kivizsgálás és határozott fellépés mellett a gyűlöletbeszédként megjelölt magatartásokkal szemben, és a hatályos törvényekkel és a vállalat értékeivel összhangban álló módon fogunk reagálni.

A gyűlöletbeszédre vonatkozó irányelveink megsértését nagyon komolyan vesszük, és aki gyűlöletbeszédet használ egy másik felhasználóval vagy bármely munkatársunkal vagy képviselőinkkel szemben, eltávolítják a Jobindoorról. Ugyan ez vonatkozik minden olyan felhasználóra is, aki gyűlöletkeltéssel kapcsolatos tartalmat kér vagy küld a Jobindoor-on.

Ne:

 • Használjon erőszakos vagy megszégyenítő beszédet, amely faji vagy etnikai hovatartozás, szexuális irányultság, nem, vallás, életkor, fogyatékosság vagy más hasonló alapon van meghatározva.
 • Tegyen közzé, ajánljon vagy kérjen olyan tartalmat, amely diszkriminatív gondolatokat fejez ki vagy támogat. 
 • Ajánljon vagy kérjen olyan szövegek megírását vagy szerkesztését, amelyek diszkriminatív magatartást vagy gondolatokat támogatnak.

Megengedjük felhasználóinknak, hogy kínálhassanak vagy kérhessenek a gyűlöletbeszéd kutatásával vagy a gyűlöletbeszéd megelőzésével kapcsolatos tartalmakat.

Diszkrimináció

A Jobindoor közösségi normái szerint egyénnel vagy csoporttal szembeni tisztességtelen vagy egyenlőtlen bánásmód kor, fogyatékosság, etnikum, nem, családi állapot, faj, vallás és szexuális irányultság alapján hátrányos megkülönböztetésnek minősül.

Ne:

 • Fejezze ki életkor, fogyatékosság, etnikai hovatartozás, nem, családi állapot, faj, vallás, szexuális irányultság vagy más hasonló okok miatti együttdolgozni nem akarását egy emberrel vagy embercsoporttal.
 • Tegyen közzé, ajánljon fel vagy kérjen olyan tartalmat, amely megkülönböztető gondolatokat fejez ki vagy támogat.
 • Ajánljon vagy kérjen olyan szövegek megírását vagy szerkesztését, amelyek diszkriminatív magatartást vagy gondolatokat támogatnak.

Felnőtt, Meztelen és Szexuális Tevékenység

Felnőtt tartalom – ami szexuálisan örömteli tartalmakat jelent – nem megengedett a Jobindoor-on. Ha ilyet észlelünk vagy bejelentik, akkor az ilyen jellegű tartalmak blokkolva lesznek, és a résztvevőket kitilthatjuk az oldalról. Erőszakos vagy megalázó fétiseket bemutató szolgáltatások és munkák szintén nem megengedettek.

Dokumentális kivétel

A Jobindoor lehetővé teszi a meztelenséget, ha elsődleges célja oktatási, tudományos vagy művészeti célú. Például egy szülésznő által megrendelt, megfelelő szoptatási technikát bemutató videoszerkesztés megfelelő, míg egy videó létrehozása ugyanazon film klipjeivel, eltávolítva a kontextusból szexuális kielégítés céljából nem.

Ne tegyen közzé, ajánljon fel vagy kérjen:

 • Meztelen vagy felnőtteknek szóló képeket vagy videókat.
 • Szexuális együttlétet vagy szexpartnerséget.
 • Szexcsetelést vagy beszélgetést.
 • Fétis műveletek végrehajtását.
 • Kifejezetten szexuális tevékenységet ábrázoló tartalmat, kivéve, ha fennállnak a „dokumentális kivétel” fent felsorolt feltételei.

Szellemi Tulajdon

A Jobindoor.hu tartalma a Felhasználók Által Generált Tartalmon (FÁGT) alapul. Ha úgy gondolja, hogy a feltöltött tartalmak bármelyike sérti a szerzői jogait vagy egyéb kizárólagos jogokat, lépjen velünk kapcsolatba egy lehetséges közös fellépés érdekében.

A jogtulajdonostól vagy egy meghatalmazott képviselõtõl érkezõ jelentés kézhezvételekor eltávolítjuk vagy korlátozzuk a tartalmat, amely:

 • Szerzői jogokat sért
 • Védjegyeket sért

Erőszakos és Bűnözői Magatartás

Fenyegetések

Bár tudjuk, hogy az emberek néha csalódottságot vagy nézeteltérést fejeznek ki azzal, hogy nem súlyos módon fenyegetően vagy erőszakosabban kommunikálnak, nem kockáztathatjuk közösségünk vagy a nagyközönség biztonságát azáltal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a testi sértésre irányuló fenyegetéseket. Megpróbáljuk figyelembe venni a nyelvezetet és a kontextust, amikor különbséget teszünk az alkalmi megjegyzések és a köz- vagy a személyes biztonságot érintő valódi fenyegetések között. Ha egy fenyegetés valódinak tűnik, a Jobindoor azonnal blokkolja a felhasználót, és értesítheti a bűnüldöző szerveket.

Ne:

 • Fenyegessen vagy lépjen fel erőszakosan a közösség egy másik tagjával szemben
 • Ajánljon vagy kérjen olyan szolgáltatásokat, amelyek erőszakos fenyegetés eszközével élnek egyének, csoportok vagy a nagyközönség ellen.

Felbujtás

A felbujtásnak minősülő tett, amikor más embereket törvénytelen magatartásra buzdítanak vagy kérnek. Ne feledje, hogy mások bűncselekményre való ösztönzése önmagában bűncselekmény lehet, függetlenül a kérelem kimenetelétől.

Ne:

 • Kérjen vagy utasítson embereket törvénysértésre.
 • Vegyen részt megkérdőjelezhető legalitású tevékenységekben.

Terrorizmus

A nemzetközi terrorszervezetekről ismert, hogy az internetet használják a sebezhető emberek radikalizálására, valamint a terrortámadások elősegítésére és segítésére szolgáló anyagok kifejlesztésére és terjesztésére. Az internet használata a terroristák által veszélyt jelent a globális biztonságra. A terrorista csoportok mindig új technikákat alkalmaznak az észlelés elkerülése érdekében anyagaik megosztására például feltört fiókokon keresztül.

Ne ajánljon vagy kérjen:

 • Terrorista tevékenységek reklámozását
 • Terrorszervezetekkel vagy terroristákkal kapcsolatos szolgáltatásokat vagy termékeket.
 • Terrorcselekményekhez kapcsolódó tartalmak szerkesztését.
 • Toborzást terrorszervezetekbe

Megengedjük a felhasználóknak, hogy tartalmakat kínáljanak vagy kérjenek a terror kutatásával vagy a terrorizmus megelőzésével kapcsolatos munkákkal kapcsolatban.